Υπουργείο Υγείας – Εγκύκλιος σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού-βιοανάδρασης