ΕΟΦ: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΟΦ – Εγκύκλιος για επιστημονικές εκδηλώσεις 19-2-2016