Υπουργείο Υγείας-Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού: “Ανακοίνωση αποφάσεων”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2601