Υπουργείο Υγείας: “Διευκρινίσεις για υποβολή αιτημάτων για την απόκτηση του τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Αναπτυξιακή Παιδιατρική”