Υπουργείο Υγείας: «Αναγνώριση Νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου  εκπαίδευσης στην Ιατρική Ειδικότητα της Ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου»