Υπουργείο Υγείας: «Αναγνώριση Νοσοκομείου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης στην Ειδικότητα της Οφθαλμολογίας»