Υπουργείο Υγείας: “Αναγνώριση Γ.Ν Ρόδου ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης στην Ιατρική Ειδικότητα της Νευρολογίας”