Υπουργείο Υγείας: “Αναγνώριση Γ.Ν Δράμας ως κατάλληλου κέντρου εκπαίδευσης στην Ιατρική Ειδικότητα της Καρδιολογίας”