Τροποποίηση του προγράμματος ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων της ιατρικής ειδικότητας της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με έδρα την Αθήνα, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Δείτε την Υπ. Απόφαση: ΑΔΑ: 77ΩΧ465ΦΥΟ-ΠΕΖ – Τροποποίηση του Προγράμματος ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων της ιατρικής ειδικότητας της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με έδρα την Αθήνα, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016».