Τροποποίηση του προγράμματος εξετάσεων της ιατρικής ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Δείτε την Υπ. Απόφαση: Τροποποίηση του Προγράμματος εξετάσεων της ιατρικής ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016