Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Απριλίου 2018

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα:

ΩΔ0Ω465ΦΥΟ-ΑΑΙ