Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2764