Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

ΨΠΦΨ465ΦΥΟ-Μ9Β