Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα:

ΩΧΣΕ465ΦΥΟ-ΩΧΚ