Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

615Θ465ΦΥΟ-ΧΧ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΨΩ83465ΦΥΟ-ΝΤΩ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ