Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2020

Δείτε το ισχύον Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: