Υπουργείο Υγείας: Οδηγία για τη Διαχείριση Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων και Μεταφοράς αυτών σε χώρους φιλοξενίας