Παράταση προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας ιατρών για ειδίκευση στα νοσοκομεία για τους ιατρούς που διαμένουν στο εξωτερικό

Δείτε την εγκύκλιο: