ΕΟΦ: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την εγκύκλιο:

ΕΟΦ Εγκύκλιος για επιστημονικές εκδηλώσεις 20-8-2017