Εγκύκλιος Υπ. Υγείας: Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης (και υπενθύμιση 15/5/2024)