Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με θέμα: Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τη νόσο των λεγεωναρίων.