Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας: Επαναδιαβίβαση εγκυκλίου με οδηγίες για τη διασφάλιση διαδικασιών παράδοσης & παραλαβής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε τράπεζες Οπ.Α