‘Εγγραφο ΕΟΦ με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης ΕΟΦ 91365/28.11.2016 περί προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2247