Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98(ΦΕΚ1232/Β’) απόφασης “ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικαιολογητικών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία”

Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98(ΦΕΚ1232/Β’) απόφασης “ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικαιολογητικών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία”

Δείτε την απόφαση: Αντικατάσταση της Α9γ_38800_98_ΦΕΚ 1232_Β απόφασης ως προς τον τρόπο διαδικασία εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας 7Μ5ΜΘ-7ΝΚ