ΣΗΣ: Ανακοίνωση για την χρήση του USB TOKEN

H χρήση του USB TOKEN αφορά αποκλειστικά, στην παρούσα χρονική στιγμή, την πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΣ

5-8-2015

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση του USB TOKEN (ΑΔΔΥ) που έχουν παραλάβει οι χρήστες Ιατροί της ΗΣ αφορά αποκλειστικά, στην παρούσα χρονική στιγμή, την πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΣ (εναλλακτικά της χρήσης με username / password). Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στους χρήστες Ιατρούς ότι το USB TOKEN δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων που παράγει η εφαρμογή της ΗΣ.