Λιμενικό Σώμα-Ελλ Ακτοφυλακή: Υγειονομική Περίθαλψη – ΣΗΣ – Εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών φαρμάκων

Δείτε το έγγραφο όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ