Κωδικοποίηση νόσων σύμφωνα με τη δέκατη αναθεώρηση της “Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων” (ICD10)