ΗΔΙΚΑ: Δωρεάν διάθεση ψηφιακών υπογραφών προς τους πιστοποιημένους ιατρούς του Συστήματος Ηλεκτρονκής Συνταγογράφησης – Τρόπος απόκτησης

Δείτε το έγγραφο της ΗΔΙΚΑ όπως μας εστάλη από τον ΠΙΣ: