Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα»