Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου”

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), διάρκειας 18 μηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική του Ύπνου».

Όσοι πληρούν τις βασικές τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν στη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων του ΠΜΣ. Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης για την προφορική συνέντευξη για όσους υποψηφίους δεν είναι εφικτή η αυτοπρόσωπη παρουσία.

Υποβολή δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
τηλ.: 25510-30911

Επικοινωνία για πληροφορίες:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Ιατρική του Ύπνου
Τηλ: 25513-52096
E-mail: [email protected]

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Προκήρυξη

Για την αίτηση εγγραφής: Αίτηση