Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ιατρική του Ύπνου”

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), διάρκειας 18 μηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική του Ύπνου».

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ εδώ