ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε παρακάτω την Πρόσκληση για Υποβολή Υποψηφιοτήτων για φοίτηση στον νέο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Κοινωνική Ψυχιατρική” του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ .

Η περίοδος υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι από : 01/07/2024 έως και  25/07/2024.