ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “MSc Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management”

Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ξενόγλωσσο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με τίτλο: “MSc Vascular Ultrasound in Diagnosis and Management” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Μάθετε περισσότερα εδώ