ΠΜΣ “Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική” για το ακαδ. έτος 2024-2025

Το ΠΜΣ «Γενετική του Ανθρώπου-Γενετική Συμβουλευτική» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2024-2025. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο πεδίο της Γενετικής του Ανθρώπου, αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διάγνωση γενετικών νοσημάτων. Η διάρκεια των σπουδών είναι 1 έτος με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, εντατικής παρακολούθησης με 75 ECTS.

Υποβολή αιτήσεων έως 30/06/2024

Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά στο email:  [email protected]

Γενικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στα τηλ: 2410685593 και 2413502557