Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας των αρίστων φοιτητών ιατρικής στην Κω – 24/9/2016

Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας των αρίστων φοιτητών ιατρικής στην Κω

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-IX ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-V ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-VI ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-VII ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-VIII ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-X ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-Ι ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-ΙV ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-ΙΙ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ-ΙΙΙ