Υπ. Υγείας: Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη_14.06.2016, με θέμα : «Το αίμα μας ενώνει όλους» (Blood connect us all ).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ω46Ρ465ΦΥΟ-ΤΣΥ