Προτάσεις ΠΙΣ σχετικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων, τη λειτουργία χειρουργείων & για τους ογκολογικούς ασθενείς – Οδηγίες για μάσκα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔ.ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (13-4-2020)