Προτάσεις ΠΙΣ προς Υπουργό Υγείας για αλλαγές προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης εκτός νοσοκομείων

Δείτε την επιστολή: