Προσφυγή του ΠΙΣ στο ΣτΕ για την ΥΑ που αφορά το νέο τρόπο προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών

NEA ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1942/6.6.2017 ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Δείτε το Δελτίο τύπου: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 3-8-2017