ΠΙΣ: COVID-19 Οδηγίες διαχείρισης ασθενών στα ιατρεία και πολυϊατρεία

Δείτε τις οδηγίες:

 

Σχετικά:

 

Αφίσες ΙΣΠ για ιατρεία και εργαστήρια

afisa_klinikaiatreia_A4 afisa_idiotikaergasthria_A4