ΠΙΣ: Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. για την υποβολή αιτήσεων της εξεταστικής περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14/02/2022 έως τις 04/03/2022, θα παραμείνει ενεργή από τις 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ τις 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ΩΡΑ 15:00.

Οι υποψήφιοι ιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. (www.pis.gr – ΑΙΤΗΣΕΙΣ), από 25/12/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/01/2022 (ΩΡΑ 15:00).

Σας ενημερώνουμε ότι η 25η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και με το πέρας αυτής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορεί να δεχθεί καμία επιπλέον αίτηση ή/και δικαιολογητικά στις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Πηγή: ΠΙΣ