ΠΙΣ: Σύντομες ερωταπαντήσεις για τα μέτρα στήριξης των ιατρών (πληττόμενες ομάδες από την κρίση του covid-19)

Σύντομες ερωταπαντήσεις για τα μέτρα στήριξης των ιατρών (πληττόμενες ομάδες από την κρίση του covid-19)

 

1.            Ποιοι ΚΑΔ ιατρικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται στην λίστα των πληττόμενων επαγγελμάτων;

Οι ΚΑΔ είναι οι εξής:

8621: Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

8622: Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

8623: Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

869012: Υπηρεσίες νοσοκόμου

869013: Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας

869014: Υπηρεσίες ασθενοφόρων

869015: Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου

869016: Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης

869017: Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία

869018: Υπηρεσίες ψυχικής υγείας

 

2.            Τι δικαιούνται οι επιχειρήσεις/ελεύθεροι επαγγελματίες που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω ΚΑΔ;

Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ που ανακοινώνονται, μπορούν, εφόσον το επιλέξουν, να κάνουν να κάνουν χρήση των μέτρων στήριξης που προβλέπονται με τις ΠΝΠ που έχουν εκδοθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική απόφαση εντάσσονται αυτοδικαίως στα μέτρα στήριξης. Τα μέτρα αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την επιχείρηση να ανταπεξέλθει οικονομικά στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Αναστολή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.

Δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας του προσωπικού.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων,

Απαγόρευση απόλυσης/καταγγελίας σύμβασης εργασίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσουν τα ευνοϊκά μέτρα.

 

Τι σημαίνει αναστολή των συμβάσεων εργασίας;

Επιχείρηση η οποία ανέστειλε τη δραστηριότητά της με κρατική απόφαση θέτει τους εργαζόμενούς της σε αναστολή εργασίας από την ημέρα που ανακοινώθηκε η αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι της εν λόγω επιχείρησης τίθενται σε αυτοδίκαιη αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Επιχείρηση η οποία πλήττεται από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και εντάσσεται στη λίστα των ΚΑΔ που ανακοινώνει το υπουργείο οικονομικών, μπορεί να θέσει μονομερώς σε αναστολή τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας του συνόλου ή μέρους του έμμισθου προσωπικού της.

Εφόσον αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας είτε αυτοδικαίως είτε κατόπιν επιλογής του εργοδότη, ο εργαζόμενος δεν δουλεύει και δεν πληρώνεται από τον εργοδότη. Αντί μισθού, ο εργαζόμενος λαμβάνει το κρατικό επίδομα των 800 ευρώ. Την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου  όσο διαρκεί η αναστολή αναλαμβάνει το κράτος, ως μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, πάντα υπολογιζόμενη στη βάση του ονομαστικού  μισθού του εργαζόμενου. Ο εργοδότης καθ’ όλη τη διάρκεια του μέτρου της αναστολής δεν θα πρέπει να προβεί σε καμία απόλυση και με τη λήξη του μέτρου της αναστολής θα πρέπει το συνολικό εργατικό δυναμικό να μην έχει μειωθεί.

Ο εργοδότης που προβαίνει σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μονομερώς, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αναστολή εργασίας τους εργαζομένους από 20-3-2020 μέχρι και 20-4-2020. Μπορεί να τους θέσει σε αναστολή όλους μαζί ή τμηματικά. Η αναστολή προς το παρόν προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι 30-4-2020. Δηλαδή εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή εργασίας από τον εργοδότη μεταξύ 20-3-2020 και 20-4-2020, αναλαμβάνει εκ νέου εργασία αυτοδικαίως την 01-5-2020, εκτός εάν το μέτρο αναστολής εργασίας παραταθεί με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Ο εργοδότης δηλώνει μέχρι 31.03.2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όσους εργαζομένους έθεσε σε αναστολή εργασίας εντός Μαρτίου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το νέο έντυπο της απόφασης 13031/Δ1. 4551/2020 «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων  αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλου ή μέρους του προσωπικού τους.

 

3.            Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι των πληττόμενων επιχειρήσεων/ ελευθέρων επαγγελματιών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν;

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, θα πρέπει από 01-4-2020 να εισέλθουν στη σελίδα supportemployees.yeka.gr και να δηλώσουν με τη σειρά τους την θέση τους σε αναστολή (υποβάλλοντας και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό) ώστε να λάβουν τις πρώτες μέρες του Απριλίου το επίδομα των 800 ευρώ. Επιπλέον, το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλονται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες, και των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

4.            Τι ισχύει για το δώρο του Πάσχα των μισθωτών εργαζομένων;

Λόγω των έκτακτων συνθηκών, ο εργοδότης, ο οποίος εντάσσεται στη λίστα των ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η δραστηριότητα, μπορεί να επιλέξει να μην καταβάλλει το δώρο του Πάσχα στην ώρα του, αλλά να το καταβάλει αργότερα (προς το καλοκαίρι). Ωστόσο, η αξίωση του εργαζομένου για καταβολή του δώρου του Πάσχα δεν αποσβήνεται. Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση που γίνουν αυτές είναι άκυρες.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι ακριβώς μέλλει γενέσθαι με το Δώρο Πάσχα όσων μισθωτών ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.

 

5.            Μπορεί ο εργοδότης να εφαρμόσει εκ περιτροπής εργασία ώστε να διατηρεί προσωπικό ασφαλείας;

Σύμφωνα με την ΠΝΠ για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ο εργοδότης μπορεί να εφαρμόσει μονομερώς σύστημα εκ περιτροπής εργασίας ώστε να διατηρήσει προσωπικό ασφαλείας στην επιχείρησή του. Η εν λόγω εκ περιτροπής εργασία μπορεί να εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, δηλαδή έως 20 Σεπτεμβρίου. Κατά την εκ περιτροπής εργασία, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να θέτει το εργατικό δυναμικό σε περιτροπή ώστε να διατηρεί προσωπικό ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης δύναται, με μονομερή απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:

  1. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστον 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
  2. Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης.
  3. Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
  4. Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  5. Εφόσον το μέτρο εφαρμόζεται συνδυαστικά με την αναστολή συμβάσεων, το 50% υπολογίζεται στο σύνολο των εργαζομένων πριν από τις αναστολές συμβάσεων.

 

6.            Για ποιους ισχύει η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων;

Η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αφορά όλες τις παρούσες ή μελλοντικές ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές καθώς και ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών και τη δικαιούνται όλες οι επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στη λίστα των ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων. Για τις επιχειρήσεις αυτές αναστέλλεται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου η καταβολή -χωρίς τόκους και προσαυξήσεις- των οφειλών Μαρτίου, για Φ.Π.Α., για βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα και για δόσεις που αφορούν ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών. Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία αναστέλλεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται. Επίσης αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Ως προς τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις ανεστάλησαν, το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλονται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες, και των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

7.            Τι ισχύει για τα μισθώματα και ποιοι δικαιούνται την καταβολή μειωμένου μισθώματος;

Τα νέα μέτρα προβλέπουν δικαίωμα καταβολής μέρους του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο. Δύο κατηγορίες δικαιούνται τη μειωμένη καταβολή, ήτοι:

  1. Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί κατόπιν κρατικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θα δηλώσει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα στοιχεία της μίσθωσης και του εκμισθωτή και θα καταβάλει στον εκμισθωτή μόνο το 60% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το τέλος χαρτοσήμου και οι λοιπές κρατήσεις υπολογίζονται επί μειωμένου ποσού που καταβάλλεται.
  2. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί επειδή η δραστηριότητα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται έχει ανασταλεί με κρατική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος θα δηλώσει στην πλατφόρμα yeka.gr τα στοιχεία της μίσθωσης και του εκμισθωτή και θα καταβάλει μόνο το 60% του συνολικού μισθώματος κατοικίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το τέλος χαρτοσήμου και οι λοιπές κρατήσεις υπολογίζονται επί μειωμένου ποσού που καταβάλλεται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εργοδότης να έχει δηλώσει την αναστολή της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ο εκμισθωτής και στις δύο περιπτώσεις δεν μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση λόγω της μειωμένης καταβολής και δεν έχει καμία αστική αξίωση για το μη καταβληθέν μέρος του μισθώματος.

 Επιμέλεια: Νομικοί Σύμβουλοι Π.Ι.Σ. Κατσίκης – Καλαματιανού & Συνεργάτες