ΠΙΣ: Συστάσεις θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με COVID-19

Προς                                                                                                                                  Αθήνα, 13/4/2020

Προέδρους                                                                                                                     Α.Π.: 5416

Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε ενημέρωση που λάβαμε από τον Πρύτανη Ε.Κ.Π.Α., Καθηγ. κ. Μ. Δημόπουλο, «Συστάσεις θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με Covid-19» και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.