ΠΙΣ: Συνάντηση του ΔΣ του ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αν. Γραμματέα Σταμάτη Βαρδαρό για την ΠΦΥ

Αθήνα 4.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση του ΔΣ του ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και τον Αν. Γενικό Γραμματέα Σταμάτη Βαρδαρό για την ΠΦΥ

 

Τις παρατηρήσεις του επί του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) έθεσε στον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Σταμάτη Βαρδαρό το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Μαΐου 2017.

Ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχαήλ Βλασταράκος στην αρχή της τοποθέτησής του, ζήτησε από τον Υπουργό το Νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στη Βουλή να είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με όλους τους Υγειονομικούς Φορείς, τους Κοινωνικούς Φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να έχει αποδοχή της κοινωνίας, αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας και να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες με κανόνες επιστημονικής προσέγγισης, ηθικής και δεοντολογίας.

Ως Προϋποθέσεις για τη θεσμοθέτηση Π.Φ.Υ. ανέφερε, είναι ο ολοκληρωμένος υγειονομικός χάρτης υπηρεσιών και αναγκών, η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη, η αξιοποίηση ολόκληρου του ιατρικού προσωπικού και η ιατρική λειτουργία, μέσα από θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη δημιουργία Διακομματικού Οργάνου Εποπτείας της λειτουργίας της ΠΦΥ, θητείας 5 ετών, με εκτελεστικά όργανα τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τον ΕΟΠΥΥ.

Η συλλογική σύμβαση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, θα συντελέσει στην βοήθεια της κοινωνίας και του συστήματος ΠΦΥ για την κάλυψη των αναγκών.

Συστατικά του συστήματος πρέπει να είναι ο οικογενειακός ιατρός, είτε ως δημόσιος λειτουργός, (υπηρετών στις δημόσιες δομές) ή ως συμβασιούχος με τον ΕΟΠΥΥ. Ο οικογενειακός ιατρός (γενικής ιατρικής, παθολόγος, παιδίατρος) πρέπει να αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωση κάθε πολίτη. Πρέπει να είναι ο σύμβουλος της οικογένειας, να δραστηριοποιείται στην πρόληψη και την αγωγή υγείας του πληθυσμού, στη διαμόρφωση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, κ.λπ.

Ο ΠΙΣ είναι κατηγορηματικά αντίθετος με τον οικογενειακό ιατρό, ως gatekeeper.

Η αμοιβή του οικογενειακού ιατρού ως μεν δημοσίου λειτουργού, θα είναι μισθός του Ε.Σ.Υ. του δε ιδιώτη ιατρού κατά πράξη και περίπτωση, αλλά και με πρόσθετο bonusσύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα έχει.

Ο ΠΙΣ είναι αντίθετος με την παραχώρηση ιατρικών πράξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας (προληπτικές εξετάσεις από φαρμακοποιούς και συνταγογράφηση από μαίες).

Επίσης, ο ΠΙΣ προτείνει:

  • Τη στελέχωση των δημόσιων δομών με ιατρούς βασικών ειδικοτήτων και λοιπό ιατρικό προσωπικό.
  • Λειτουργία των Αστικών ΚέντρωνΥγείας, τα οποία θα έχουν όλες τις ειδικότητες και θα εφημερεύουν επί 24ώρου βάσεως.
  • Δημιουργία ανεξάρτητων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)τα οποία θα αποσυμφορήσουν τα Νοσοκομεία και θα επιτρέψουν στους ιατρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να παρέχουν δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη.
  • Κανένα παραπεμπτικό δεν πρέπει να γίνεται δεκτό στα Νοσοκομεία, αν δεν έρχεται από δημόσια δομή ή πάροχο υγείας του ιδιωτικού τομέα.
  • Αξιοποίηση των ιατρών ειδικοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ – όσοι το επιθυμούν, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση.
  • Ανάπτυξη του ΕΚΑΒ ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη προνοσοκομειακή φροντίδα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις νησιωτικές-ακριτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, με κίνητρα οικονομικά και όχι μόνο.
  • Ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος υγείας με τη δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, ώστε να μην υπάρχει προκλητή ζήτηση.

Αύξηση των δαπανών

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, η δημιουργία ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προϋποθέτει αύξηση των δημόσιων δαπανών από 5% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 6%, που είναι το όριο ασφαλείας κάθε συστήματος υγείας.

Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ που φτάνει σήμερα – μετά την αύξηση της παρακράτησης των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις – στο 0,6% του ΑΕΠ, (326 εκ. κρατική επιχορήγηση και 700 εκ. περίπου από τις εισφορές), πρέπει να αυξηθεί στο 1% του ΑΕΠ, προκειμένου να μιλάμε για ΠΦΥ που θα παρέχει φροντίδα σε  κάθε πολίτη.

Κλείνοντας τη τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας να λάβει σοβαρά υπόψη τουτις παρατηρήσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την εμπειρία και τη γνώση των αναγκών των πολιτών.

Μέσα από τη συζήτηση και με τους άλλους φορείς, θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα σύστημα που θα ξεπερνά τα όρια των κυβερνήσεων και θα αποτελεί υπηρεσία προς τον πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν από όλους τους ιατρούς – μέλη του ΔΣ του ΠΙΣ τα κενά και τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ενώ ζητήθηκε από τον Υπουργό να μελετήσει τις προτάσεις του ιατρικού κόσμου που στοχεύουν στη δημιουργία ενός συστήματος ΠΦΥ το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.