ΠΙΣ: Συνάντηση ΔΣ ΠΙΣ με Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Συνάντηση του Προέδρου και του Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τους Προέδρους Ιατρικών Συλλόγων της Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στη Σπάρτη, στα πλαίσια του 11ου Πολυθεματικού Πανλακωνικού Ιατρικού Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο συζητήθηκαν τα προβλήματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, την Νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και τη Δημόσια Υγεία των περιοχών της Πελοποννήσου, με τις ιδιομορφίες εκάστης περιοχής. Διαπιστώθηκαν οι μεγάλες παθογένειες και σημαντικές ελλείψεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό και διατυπώθηκε από όλους η ανάγκη άμεσης κάλυψης των σημαντικών αυτών ελλείψεων, προκειμένου οι πολίτες αφενός να έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας πρόνοιας, αφετέρου να μη θρηνήσουμε θύματα πολιτών.

Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Μ. Βλασταράκο συμμετείχαν ο Γεν. Γραμματέας κ. Κ. Αλεξανδρόπουλος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Γρ. Ροκαδάκης και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Α. Βασιάδης,  Κ. Κουτσόπουλος και Β. Παναγιωτίδης. Από τους προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Πελοποννήσου συμμετείχαν η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας κ. Μ. Τσιρώνη, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας κ. Μ. Μιχαήλ, ο  Πρόεδρος του  Ιατρικού Συλλόγου Πύργου κ. Ν. Γαλανόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας κ. Β. Ψυχογιός.

Περαιτέρω, η θεματολογία του Συνεδρίου περιλάμβανε θέματα όπως η μεγάλη αποδυνάμωση τμημάτων ή κλινικών – με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Νοσοκομείο της Σπάρτης – γεγονός που επιφέρει τον κίνδυνο να κλείσουν Μονάδες και η αναγκαστική ως εκ τούτου διακομιδή ασθενών σε άλλα γειτονικά Νοσοκομεία να αυξάνει τους κινδύνους για τους ασθενείς αλλά και το κόστος στο σύστημα υγείας.

Συζητήθηκαν επίσης τα γενικότερα προβλήματα των παρεμβάσεων του Υπουργείου Υγείας για μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και της Νοσοκομειακής περίθαλψης με βίαιο τρόπο και

–          χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Υγειονομικού Χάρτη της Χώρας

–          χωρίς μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδος, και,

–          με προϋπολογισμό υγείας που υπολείπεται της βιωσιμότητας του Συστήματος Υγείας

Τονίστηκε για μία ακόμη φορά η αντίθεση του ιατρικού κόσμου σε απολύσεις και διαθεσιμότητα προσωπικού και η αποφυγή μεταρρυθμίσεων, που έχουν σαν στόχο όχι τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αλλά την ικανοποίηση των αριθμών που επιβάλλει η Τρόϊκα.

Ο ιατρικός κόσμος ζητά από την Πολιτεία να ενσκήψει, μέσα από την συνεργασία με τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας και όχι μέσα από εντάσεις που καλλιεργούν εμφυλιοπολεμικό κλίμα, στην περίθαλψη των πολιτών, που βιώνουν  τα μεγαλύτερα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και τώρα κινδυνεύουν να στερηθούν ένα μεγάλο κομμάτι της περίθαλψής τους.

Συναντήσεις με την πολιτεία:

Μετά από τις συναντήσεις με τους κ.κ. πολιτικούς αρχηγούς, ο Π.Ι.Σ. αναμένει συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και προσδοκεί ότι η κρισιμότητα της περιόδου αυτής, θα αναδείξει την ανάγκη να συνεργήσουμε όλοι στην κατεύθυνση αναβάθμισης και όχι υποβάθμισης της περίθαλψης, και, πως ο ιατρικός κόσμος θα ενισχυθεί και δεν θα αποδυναμωθεί, ώστε απερίσπαστος στο έργο του να συνεχίσει την υψηλή αποστολή του.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ.