ΠΙΣ: Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή σε έρευνα με θέμα: “Κατάσταση σχετικά με την εμπιστοσύνη όσον αφορά τα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020” (προθεσμία)

                                                                                                                                                          Α.Π.: 5559

 Aθήνα, 5/5/2020

Προς  Προέδρους και Εκλέκτορες

Ιατρικών Συλλόγων της χώρας

Ιατρικές Εταιρείες/Επαγγελματικές Ενώσεις

 

Κοινοπ.:

Μέλη του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία καλεί τις χώρες μέλη της Ευρ. Ένωσης να συμμετέχουν στην έρευνα που διεξάγει με θέμα: «Κατάσταση σχετικά με την εμπιστοσύνη όσον αφορά τα εμβόλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (State of vaccine confidence in the European Union) για το 2020».

Η E.Ε. επιθυμεί να αξιολογήσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών υγείας στα εμβόλια σε κάθε χώρα και γι’ αυτό θεωρεί ότι η άποψη των ιατρών είναι εξαιρετικά σημαντική.

Ο σύνδεσμος που μπορείτε να επισκεφθείτε, προκειμένου να συμμετάσχετε στην έρευνα (στα ελληνικά) είναι:

https://surveys.globaltestmarket.com/survey/lsh/v1/emea/92194916_2?list=99&countryCode=GR&l=8

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να βρείτε την έκθεση της Ευρ. Επιτροπής «Κατάσταση σχετικά με την εμπιστοσύνη όσον αφορά τα εμβόλια στην Ευρ. Ένωση για το 2018», εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία για τις απαντήσεις είναι: Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020.

Παρακαλούμε όπως διαβιβάσετε το παρόν στα μέλη της περιοχής ευθύνης σας.