ΠΙΣ: Πρόγραμμα εξετάσεων για λήψη ιατρικής ειδικότητας Απριλίου 2019 ανά έδρα Επιτροπών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα

Τ: 210 7258660 – 662 (εσωτ: 117)

F: 210 7258663