ΠΙΣ: Παράταση Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών-Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Πλουτάρχου 3, GR-106 75 Αθήνα

Τ. 210 72 58 660 – 662/ Φ. 210 72 58 663

www.pis.gr

 

———————————————————–

Σας ενημερώνουμε ότι :

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών αρ.9/26-1-2016 : Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας η  καταληκτική ημερομηνία πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών β΄ εξαμήνου 2015 συμπεριλαμβάνει και την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 διότι οι δύο τελευταίες ημέρες της δοθείσας παράτασης έως 31 Ιανουαρίου είναι μη εργάσιμες ημέρες.

Με εκτίμηση,

Η γραμματέας της Δ.Ε Υγειονομικών

Κιτσαντά Αλεξάνδρα,

Τηλ.επικ. 210 88 20 439