ΠΙΣ: Νέα πλατφόρμα αίτησης αξιολόγησης συνεδρίων για ευρωπαϊκά μόρια (ECMECs) για επιστημονικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2023)

Επισυνάπτεται ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας του Π.Ι.Σ. για χορήγηση ευρωπαϊκών μορίων Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α. (ECMECs), σε επιστημονικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα είναι ο ακόλουθος: https://accreditations.pis.gr/home.aspx

Η ημερομηνία υποβολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης.

Δείτε την ενημέρωση: