ΠΙΣ – Κοινοποίηση εγκυκλίου Υπ. Εργασίας με θέμα: “Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων.